Rökelse växt baserad

Antal i ask ca 20 st 

Glöd tid ca 30 minuter 

är växt baserad rökelse  

Energigivande 

18,00 kr